Svodidlo FRACASSO, TPV 166

Svodidla pro silnice

Stupeň zadržení
Název sestavy
mj.
Náhled
JSFR
N2
JSFRN2
m
H1
JSFRH1
m
H2
JSFRH2
m
OSFR
H1
OSFRH1
m
H3
OSFRH3
m
H4a
OSFRH4a
m

Svodidla pro mosty

Stupeň zadržení
Název sestavy
mj.
Náhled
JSMFR
H2
JSMFRH2 – pro výšku obruby 0-120mm
m
H3
JSMFRH3 – pro výšku obruby 0-70mm
m
H4a
JSMFRH4a – pro výšku obruby 0-70mm
m
OSMFR
H4a
OSMFRH4a – pro výšku obruby 0-70mm
m

Příslušenství

Stupeň zadržení
Název sestavy
mj.
Přechodky z typu na typ
Přechod z typu JSFRN2 na typ JSFRH2
ks
Přechod z typu JSFRH1 na typ JSFRH2
ks
Přechod z typu JSFRN2 na typ JSFRH1
ks
Přechod z typu JSFRH2 na typ JSMFRH2
ks
Přechod z typu JSFRH2 na typ JSMFRH3
ks
Přechod z typu JSFRH2 na typ JSMFRH4a
ks
Přechod z typu OSFRH3 na typ OSFRH4a
ks
Přechod z typu OSFRH1 na typ OSFRH3
ks
Přechod z typu OSFRH1 na typ OSFRH4a
ks
Přechod z betonového svodidla na typ JSFRH1
ks
Přechod z betonového svodidla na typ JSFRH2
ks
Přechod z typu JSFRH1 na typ JSNH4
ks
Přechod z typu JSFRH1 na typ JDSNH3
ks
Přechod z typu JSFRH1 na typ JDSNH4
ks
Dilatační díl
H2
Dilatační styk – elektrický neizolovaný sv. JSMFRH2
ks
H3
Dilatační styk – elektrický neizolovaný sv. JSMFRH3
ks
H4a
Dilatační styk – elektrický neizolovaný sv. JSMFRH4a
ks
H2
Dilatační styk – elektrický izolovaný sv. JSMFRH2
ks
H3
Dilatační styk – elektrický izolovaný sv. JSMFRH3
ks
H4a
Dilatační styk – elektrický izolovaný sv. JSMFRH4a
ks