Obchodní podmínky
CENÍK

Platný ceník není součástí těchto stránek z důvodu neustále se měnících cen vstupů a také v závislosti na pohybu kurzu české koruny vůči EURO a USD, dále na pohybu kurzu zinku a železa.

CENY SE STANOVUJÍ

• formou poptávky a nabídky
• ceny jsou sjednávány dohodou ve vztahu k celkové hodnotě objednávky
• nabídnuté ceny jsou platné pro aktuální nabídku, v případě rámcové objednávky garantujeme ceny do vydodání objednaného zboží
• pro stálé zákazníky je připraven speciální ceník a slevy
• pro velkoodběratele a nebo jednorázové velké odběry je cena stanovena dle objemu ( bm ) a nebo počtu ( ks ).
• garance ceny je možná při nákupu a uskladnění materiálu před realizací

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Standardně poskytujeme možnost platby fakturou pouze stálým odběratelům. Společnost SVODIDLA s.r.o. zůstává majitelem zboží až do jejího úplného zaplacení a vyhrazuje si, v případě nezaplacení faktury, právo odebrat zboží zpět. Smluvní zákazníci mají prodloužené doby splatnosti.

OBJEDNÁVKY

Objednávky je možné zasílat písemnou formou a to poštou, faxem, popř. elektronickou poštou nebo kontaktním / poptávkovým formulářem zobrazeným na našich webových stránkách. Na objednávce musí být přesně specifikovány následující údaje:
• obchodní jméno
• IČO
• DIČ
• kontaktní osoba
• číslo telefonu / faxu
• fakturační a dodací adresa
• pořadové číslo ( dle seznamu )
• objednávkové číslo ( dle seznamu )
• počet kusů
• číslo nabídkového listu
• na objednávkách prosím uvádějte naše nabídkové ceny

Objednávky jsou pro společnost SVODIDLA s.r.o. závazné po potvrzení prodávajícím = uzavření kupní smlouvy. Změny nebo zrušení potvrzené objednávky lze provést po dohodě s prodávajícím a to pouze písemnou formou.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta závisí na dohodě obou partnerů. Obecně však platí, že termín dodání u zboží, které držíme skladem: osobní odběr – okamžitě k odběru, autodopravou 24 až 48 hodin ( viz autodoprava ). Položky nedržené skladem cca. do 14 prac. dnů dle cenové náročnosti a množství .Pokud se jedná o speciální, nebo výkresový sortiment, je termín dodání dle dle možností výrobce. Možnost nákupu a uskladnění materiálu před realizací akce.

DOPRAVA

a) osobní odběr zákazníkem (dopravcem zákazníka) z distribučního skladu.
b) dodávku pomocí spedičních společností ( kamionová přeprava cca. 22 tun ). Při jednotlivé objednávce bude účtováno dopravné dle tarifu dopravce.

Na dobírku zboží nedodáváme.
Záleží pouze na Vás, pro jaký způsob dopravy se rozhodnete

OBALY A OBALOVÝ MATERIÁL


Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech č.477/2001 sb. A následných prováděcích předpisů přechází na odběratele společně se změnou vlastnických práv ke zboží nebo výrobku.

REKLAMACE

Reklamace musí být vždy dodány písemnou formou, s udáním přesného popisu závady (naměřené hodnoty, předepsané hodnoty, apod.)
V případě zjevných vad je odběratel povinen oznámit reklamaci nejpozději při převzetí zboží. Skryté vady zboží lze reklamovat v době poskytované záruky a to v zákonné lhůtě. 6 měsíců od dodání zboží.

Odpovědnosti za vady se rozumí

a) odpovědnost za množství dodaného zboží uvedeného na dodacím listě
b) odpovědnost za kvalitu dodaného zboží

Převzetí zboží je okamžik potvrzení dodacího listu odběratelem, kterým potvrzuje shodu počtu kusů uvedených na dodacím listě

Společnost SVODIDLA s.r.o. neuznává reklamaci, která nebyla oznámena včas, nebo kde je raklamovaná vada, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem.

Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese společnost SVODIDLA s.r.o.