Prodáváme, dodáváme a montujeme originální a certifikovaná svodidla ocelová, betonová, silniční i mostní.

mapa stránek   

SVODIDLA s.r.o.


Prodáváme, dodáváme a montujeme originální a certifikovaná svodidla

Nabízíme svodidla, svodidlo pro vaši bezpečnost. Dodáváme silniční svodidla, ocelová svodidla, svodidla NH4, betonová svodidla, mostní, zábradelní, svodidlo, zvodidlo, zvodidla, ocelové, betonové. Ze sortimentu svodidel. Silniční svodidla, dálniční svodidla, ocelové svodidlo, betonové svodidlo, mostní svodidla, zábradelní svodidla. Prodej a montáž svodidla typu NH4, ZSNH4, ZSNH4/H2, JSNH4, JSMNH4, JSMNH4/H2, OSNH4, MS4, MS4/H2, NH3. Pro zahraničí Zvodidla zvodidlá zvodidlo cestná oceľové popredným dodávateľom zvodidiel Bariery ochronne drogowe mostowe montaż barier ochronnych - drogowych i mostowych Stahl Leitplanken Leitplanke Leitschienen Leitschiene Leitschutz Leistungen Leitschranken leitschranke Stahlleitschienen Straßensicherheit strassensicherheit Schutzplanken Stahlschutzplanken Voestalpine Krems Finaltechnik , Fraccaso, Kremsbarrier, Voestalpine, Krems Finaltechnik, Voest Alpine , Voest-Alpine Aufhaltestufe, Crashbarriers, Side barriers, City bloc, citybloc, vodící stěna, city blok, cityblok , mostní zábradlí, silniční zábradlí, Delta bloc, New Jersey a NJ. Ocelová a betonová zvodidla a zvodidlo pro SR.

Svodidlo je bezpečnostní zařízení u pozemních komunikací, jehož účelem je usměrnit vozidlo, nad nímž řidič ztratí kontrolu, tak, aby nespadlo mimo vozovku. Umisťuje se například tam, kde je vedle silnice sráz nebo překážka, na mostech a estakádách, na vnější straně zatáček, k ochraně chodců na chodníku atd., na silnicích vyšších tříd často i v delších souvislých úsecích. ochrana vnějšího i vnitřního opláštění halových objektů. Svodidlo je bezpečnostní zařízení, které poskytuje ochranu. Například je možná ochrana: reklamní poutač, technologické zařízení, dopravní zařízení, konstrukce, mýtná brána, dopravní značení, značka, vodní tok, nádrž, cyklostezka a křižovatka, vjezd, výjezd, parkovací stání, budov, hala, sklad a nebo jiná pevná překážka.

Ocelové svodidlo se skládá ze sloupku, distančního dílu a ocelové pásnice (profilovaný plech). Lanová svodidla mají mezi sloupky propletena ocelová lana. Sloupky jsou obvykle beraněné do krajnice vozovky (silniční svodidlo) nebo kotvené (mostní svodidlo), sloupky mostního svodidla se přes patní desku kotví do římsy mostu (zábradelní svodidlo). Ve svodidlech lze osazovat odrazky.

Svodidel je více druhů, např. - silniční svodidlo, ocelové svodidlo, ocelové silniční svodidlo, svodidlo NH4, ocelové svodidlo NH4, silniční svodidlo NH4, zábradelní svodidlo, mostní svodidlo, betonové svodidlo, plastové svodidlo, lanové svodidlo. Svodidla používá například: správa a údržba silnic, SUS, SÚS, technická správa, TSK, města a obce.

Svodidla na pozemních komunikacích se nejčastěji umísťují na krajnici a nebo na římsu mostu tak, aby ochránila jedoucí vozidlo před nárazem do překážky nebo před pádem do hloubky. Dále aby byl před nárazem vozidla ochráněn majetek a zdraví občanů ( například ochrana chodců, budov, vodních toků, pitné vody, železnice apod. ). Způsob používání svodidel na silnicích předepisují technické podmínky (TP). Úroveň zadržení pro pozemní komunikace stanovuje TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích a také TP 167/2008 - Ocelové svodidlo NH4. Úroveň zadržení svodidla je ověřená velikostí bočního nárazu a označuje se např. N1 nebo H2 (zádržnost systému).

SVODIDLA s.r.o. se na českém trhu pohybuje již od roku 1996 a po celou dobu své existence se specializujeme v oboru silničního stavitelství. Zabýváme se prodejem a instalací všech typů svodidlových systémů, jak ocelových – JSNH4, OSNH4, ZSNH4, OSMNH4, MS4, NH3, FRACASSO, VOESTALPINE Kremsbarrier, tak betonových – New Jersey, nízké vodící stěny CITY Bloky, i včetně dalších doplňkových služeb dle přání zákazníka. Dále dodáváme a montujeme ocelové konstrukce jakými jsou např. mostní či silniční zábradlí.

Typy svodidel – TP 167/2008 – české svodidlo, NH4 - JSNH4/H1 sloupek po 1m, JSNH4/H1 sloupek po 2m, JSNH4/N2 sloupek po 4m, JSNH4/H2 sloupek po 2m + dvě pásnice, OSNH4/H1 sloupek po 2m, OSNH4/H1 sloupek po 4m, OSNH4/H2 sloupek po 2m + dvě pásnice, JSMNH4/H2, OSPNH4/H1 jedna pásnice, OSPNH4/H2 dvě pásnice, ZSNH4/H2, MS4/H2

Typy svodidel – TP 63 - německé svodidlo, NH3 – JS, JDS, JDSM
Typy svodidel – TP 166 – italské svodidlo, Fracasso - JSFRN2, JSFRH1, JSFRH2, OSFRH1, OSFRH3, OSFRH4a, JSMFRH2, JSMFRH3, OSMFRH3, JSMFRH4a, OSMFRH4a
Typy svodidel – TP 168/2008 – rakouské svodidlo, Voest Alpine - 1 RH1 B, 1 RH1 V, 1 MH1 , 1 RH2, 1 RH3, 1 MH3 , 3 RH4, 1 RH2 pro mosty, 1 RH3 pro mosty – zábradelní, 3 RH4 pro mosty

Mezi naše stálé odběratele patří řada významných stavebních společností a firem působících na celém území ČR, servisní organizace SÚS a SSÚD ŘSD. Naší snahou je vždy vyhovět požadavkům zákazníka v pohledu zajištěnosti, kvalitě a ceně. K jednotlivým dodávkám jsou k dispozici příslušné certifikáty v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky.

Společnost průběhem let dosáhla komplexnosti organizační struktury, kdy byla přijata politika neustálého zlepšování všech interních procesů, jejímž cílem je trvalé zlepšování a rozšiřování poskytovaných služeb a uspokojování potřeb zákazníků.

Od roku 2003 jsme držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Prodejní činnost

Díky skladovacím prostorům jsme schopni vždy mít zajištěn jednotlivý požadovaný sortiment ocelových silničních svodidel jak českého typu NH4 tak německého NH3, včetně spojovacího materiálu. Nedílnou součástí jsou betonové prvky a další doplňkové prvky, jakými jsou např. silniční směrové sloupky a odrazky či kotvící materiály atd. Dle přání zákazníka zajišťujeme dopravu materiálu.

Montážní činnost

Naší specializací jsou montáže ocelových silničních svodidel, včetně mostních, dle jednotlivých požadovaných typů záchytných systémů. Abychom dostáli všem požadavkům svých zákazníků disponujeme hned několika pracovními skupinami, včetně kompletní vybavenosti strojů a proškoleného týmu. Montáž provádíme po celé ČR i na Slovensku.
Spolupracujeme též při instalaci a montáži svodidel při výstavbách logistických parků, skladových hal, obchodních středisek, parkovišť či cyklostezek.

Vybavenost pracovních skupin

Beranící soupravy k beranění sloupků (UE, IPE, SIGMA), nákladní vozidla s hydraulickou rukou, užitková vozidla s kompletním montážním vybavením, ruční buchary, vrtací soupravy pro realizaci zábradelních svodidel. Samozřejmostí je homologovanost zařízení.

 

Dovolujeme si Vám nabídnout tyto služby


• možnost okamžitého odběru celého sortimentu obou typů svodidel NH4 + NH3"B"ze skladu Říčany - Voděrádky (1 km od dálnice D1 - exit 11)
• možnost okamžitého odběru betonového svodidla výšky 0,5m ze skladu Říčany - Voděrádky ( 1 km od dálnice D1 Exit 11 ).
• možnost objednání – svodidla FRACASSO, VOESTALPINE Kremsbarrier betonového svodidla od výšky 0,4m až do výšky 1,2m a nebo i jiného typu svodidla.
• zajištění dopravy materiálu autodopravou nebo po železnici (dle možností autodopravců ČR)
• možnost zajištění dodávek přímo od výrobce
• montáž ocelových svodidel – typ NH4, NH3“B“, FRACASSO, VOESTALPINE Kremsbarrier a nebo i jiná svodidla
• montáž betonových svodidel - typ NEW JERSEY 0,8m až 1,2m, betonové vodící stěny, CITYBLOC
• renovaci silničních ocelových svodidel (repasování svodnic)
• poradenství v oblasti silničních svodidel
• dodávky betonových svodidel
• dodávky ocelových konstrukcí protihlukových stěn a podpěrných konstrukcí na dálnice a silnice
• výrobu a montáž veškerých atypických výrobků jakými jsou např. silniční zábradlí či sloupky s patní deskou atd.

PŘEHLED SLUŽEB – SILNIČNÍ SVODIDLA

Zajišťujeme:

Poradenství
• při výběru typu svodidla
• při montáži svodidla
• při dodržování technických podmínek dle TP 63, TP 114, TP 166, TP 167/2008, TP 168 aj.
• zpracování cenových nabídek pouze na základě poptávkového listu.
(doba zpracování 2-8 dní nebo dle momentálních možností)

prodej

• silniční ocelová svodidla NH4 (český typ)
• silniční ocelová svodidla NH3 (německý typ)
• silniční ocelová svodidla FRACASSO (italský typ)
• silniční ocelová svodidla VOEST-ALPINE (rakouský typ)
• zábradelní svodidla (ZSNH4/H2, ZSNH4/I, aj.)
• mostní svodidla (JSMNH4, JDSM aj.)
• betonová svodidla (NEW JERSEY, CITYBLOC, aj.)
• i jiných typů svodidel

doprava
dle možností autodopravců ČR

montáž
• dle technických podmínek platných v ČR (TP 167, TP 63, aj.)
• silniční ocelová svodidla NH4 (český typ)
• silniční ocelová svodidla NH3 (německý typ)
• silniční ocelová svodidla FRACASSO (italský typ)
• zábradelní svodidla (ZSNH4/H2, ZSNH4/I, aj.)
• mostní svodidla (JSMNH4, JDSM aj.)
• betonová svodidla (NEW JERSEY, CITYBLOC, aj.)
• beranění sloupků

oprava
• výměna svodidel
• doplnění sloupků
• výšková úprava svodidel
• směrová úprava svodidel

výroba
• atyp svodidel
• atyp sloupků

renovaci
nové pozinkování starých svodidel
( repasování svodnic )

individuální přístup
• dle možností
• možnost vyrobit atyp svodidla a atyp sloupků
• možnost dovozu i jiných typů svodidel do ČR
• možnost dopravy a montáže betonových svodidel ( typ „NEW JERSEY“ a typ „CITY BLOC“ )
zpracování cenových nabídek pouze na základě poptávkového listu.
(doba zpracování 2-8 dní nebo dle momentálních možností)

Při větších či pravidelných odběrech nabízíme množstevní slevy.

Zároveň si Vás dovolujeme touto cestou požádat, aby naše společnost byla zahrnována do vypisovaných výběrových řízení.

 

MOŽNOSTI OSAZENÍ - SILNIČNÍ SVODIDLA


Zajišťujeme osazení svodidla:
dálnice - ochrana řidičů a chodců, železnic, vodních toků, mostů, budov, apod.
rychlostní silnice - ochrana řidičů a chodců, železnic, vodních toků, mostů, budov, apod.
silnice I. II. III. Třídy - ochrana řidičů a chodců, železnic, vodních toků, mostů, budov, apod.
města a obce - ochrana řidičů a chodců, železnic, vodních toků, mostů, budov, apod.
obytné soubory - ochrana chodců a budov, apod.
logistický areál ( hala , sklady ) - ochrana chodců a pracovníků, vnějšího a vnitřního opláštění hal a budov, konstrukcí, regálů, zboží, technologických zařízení, parkovacích míst, apod.
distribuční centrum - ochrana chodců a pracovníků, vnějšího a vnitřního opláštění hal a budov, konstrukcí, regálů, zboží, technologických zařízení, parkovacích míst, apod.
průmyslová zóna - ochrana chodců a pracovníků, vnějšího a vnitřního opláštění hal a budov, konstrukcí, regálů, zboží, technologických zařízení, parkovacích míst, apod.
shopping center - ochrana chodců, vnějšího a vnitřního opláštění, parkovacích míst, skladovacích prostor, apod.
shopping park - ochrana chodců, vnějšího a vnitřního opláštění, parkovacích míst, skladovacích prostor, apod.
nákupní centrum - ochrana chodců, vnějšího a vnitřního opláštění, parkovacích míst, skladovacích prostor, apod.
ostatní místa - jako např. k obchodům, k čerpacím stanicím, k příjezdovým cestám, k reklamním akcím – film a focení, pro potřeby filmařů, apod.

INSTALACE ( MONTÁŽ ) OCELOVÝCH SILNIČNÍCH SVODIDEL

• Firma dodává a montuje ocelové silniční a mostní zábradelní svodidla
• Zajistíme dodávku a montáž silničních svodidel na celém území ČR
• Zajistíme dodávku a montáž silničních svodidel i mimo území ČR ( Slovensko, Německo, Polsko a jiné země EU )
• Vyškolený tým pracovníků pro montáž svodidel ( ISO 9001, školení ŘSD, aj. )
• Veškerá montáž dle platných technických podmínek ( TP 167/2008, TP 191, TP168, TP 159, ad.)
• Používáme homologovaná zařízení zahraniční výroby, užívaná v rámci EU k beranění svodidlových sloupků a následné montáži silničnich svodidel.
• Používáme vrtací soupravy ( jádrové vrtání ) na zábradelní a mostní svodidla
• montáž ocelových silničních svodidel typu NH4

Svodidla NH4 – jednostranná (svodidla na krajnice )
JSNH4/H1 sloupek po 1m
JSNH4/H1 sloupek po 2m
JSNH4/H2 sloupek po 2m + dvě pásnice
JSNH4/N2 sloupek po 4m
JSNH4, výškový náběh dlouhý ( ukončení 8m )
JSNH4, výškový náběh krátký ( ukončení 4m )
JSNH4, oblouk vnitřní R6, R8, R10, R12, R15, R20, R25, R30, R35, R50
JSNH4, oblouk vnější R6, R8, R10, R12, R15, R20, R25, R30, R35, R50
pásnice, sloupky, distační díly, náběhové přechodky, spojovací materiál

Svodidla NH4 – oboustranná ( středová svodidla na dálnice a rychlostní silnice )
OSNH4/H1 sloupek po 2m
OSNH4/H1 sloupek po 4m
OSNH4/H2 sloupek po 2m + dvě pásnice
OSNH4 výškový náběh dlouhý ( ukončení 8m )
OSNH4 výškový náběh krátký ( ukončení 4m )
pásnice, sloupky, distační díly, náběhové přechodky, spojovací materiál

Svodidla NH4 zábradelní a mostní ( svodidla na opěrné zdi a na mosty )
JSMNH4/H2 sloupek po 2m
OSPNH4/H1 sloupek po 2m
OSPNH4/H2 sloupek po 2m + dvě pásnice
ZSNH4/H2 sloupek po 2m + madlo
MS4/H2 sloupek po 2m
pásnice, zábradlí, madla, sloupky, distační díly, dilatační pásnice, pásky, spojovací materiál
Včetně jádrového vrtání a dodávky kotev a kotevních stoliček pro zábradelní a mostní
svodidla a také dle požadavku ochranné a protikorozní nátěry .

montáž ocelových silničních svodidel typu NH3
JS“B“ sloupek po 2m
JS“B“ sloupek po 4m
JS“B“ výškový náběh dlouhý ( ukončení 12m )
JS“B“ výškový náběh krátký ( ukončení 4m )
JDS“B“ sloupek po 1,33m
JDS“B“ sloupek po 2m
JDS“B“ sloupek po 4m
JDS“B“ výškový náběh dlouhý ( ukončení 12m )
JDS“B“ výškový náběh krátký ( ukončení 4m )
pásnice oblouk vnitřní R6, R8, R10, R12, R15, R20, R25, R30, R35
pásnice oblouk vnější R6, R8, R10, R12, R15, R20, R25, R30, R35
mostní zábradlí "B", sloupek po 1,33m
mostní zábradlí "B", sloupek po 2m
pásnice, sloupky, distační díly, náběhové přechodky, spojovací materiál

Svodidla NH3 – oboustranná ( středová svodidla na dálnice a rychlostní silnice )
ODS“B“ sloupek po 1,33m
ODS“B“ sloupek po 2m
ODS“B“ sloupek po 4m
ODS“B“ výškový náběh dlouhý ( ukončení 12m )
ODS“B“ výškový náběh krátký ( ukončení 4m )
OS“B“ výškový náběh dlouhý ( ukončení 12m )
OS“B“ výškový náběh krátký ( ukončení 4m )
pásnice, sloupky, distační díly, náběhové přechodky, spojovací materiál

Svodidla NH3 zábradelní a mostní ( svodidla na opěrné zdi )
JDSM“B“ sloupek po 1,33m
JDSM“B“ sloupek po 2m
mostní zábradlí "B", sloupek po 1,33m
mostní zábradlí "B", sloupek po 2m
portál JS"B", 48m, sloupky dl. 2300mm
• montáž ocelových silničních svodidel typu VOEST-ALPINE
• montáž ocelových silničních svodidel typu FRACASSO
• výroba, dodávka a montáž zábradlí na mostech a silnicích
• instalace směrových sloupků a reflexních odrazek na svodidla
• výškové a směrové rovnání svodidel
• možnost nákupu a uskladnění materiálu před realizací akce

Beranění:
• sloupků do asfaltových podloží
• beranění sloupků i do těžkých podloží ( případné jádrové vrtání děr )
• sloupků do středního dělícího pásu
• beranění sloupků UE, IPE, SIGMA a jných

Demontáž:
• použitých svodidel včetně jejich odvozu a likvidace
• zábradlí a zábradelních svodidel
• individuální využití dle přání objednatele

Opravy:
• ocelová silniční svodidla NH4
• ocelová silniční svodidla NH3, VOEST-ALPINE, FRACASSO
• zábradlí, madla, sloupky, trubkové spojky, spojovací materiál

Ostaní:
• výroba a montáž zábradlí na mostech a silnicích
• jádrové vrtání
• dodávka kotev a kotevních stoliček
• plastmalta
• směrové sloupky a nástavce na

INSTALACE ( MONTÁŽ ) BETONOVÝCH SILNIČNÍCH SVODIDEL

• Firma dodává a montuje betonová silniční a mostní svodidla
• Zajistíme dodávku a montáž betonových svodidel na celém území ČR
• vyškolený tým pracovníků pro montáž svodidel ( ISO 9001, školení ŘSD, apod. )
• veškerá montáž dle platných technických podmínek ( TP )

• montáž betonových svodidel typu NEW JERSEY – výška 0,8m až 1,2m
betonové svodidlo - oboustranné průběžné - výšky 0,8m
betonové svodidlo - oboustranné koncové - výšky 0,8m
betonové svodidlo - jednostranné průběžné - výšky 0,81m
betonové svodidlo - jednostranné koncové - výšky 0,81m
betonové svodidlo - oboustranné průběžné - výšky 0,81m
betonové svodidlo - oboustranné koncové - výšky 0,81m
betonové svodidlo - jednostranné průběžné – výšky 1,0m
betonové svodidlo - jednostranné koncové - výšky 1,0m
betonové svodidlo - oboustranné průběžné - výšky 1,0m
betonové svodidlo - oboustranné koncové - výšky 1,0m
betonové svodidlo - oboustranné průběžné - výšky 1,1m
betonové svodidlo - oboustranné koncové - výšky 1,1m
betonové svodidlo - jednostranné průběžné – výšky 1,2m
betonové svodidlo - jednostranné koncové - výšky 1,2m
betonové svodidlo - oboustranné průběžné - výšky 1,2m
betonové svodidlo - oboustranné koncové - výšky 1,2m
Možnost nátěru betonového svodidla – výstražným nátěrem (žluto-černý).

• montáž betonových svodidel typu CITY BLOK – výška 0,5m
Vodící stěna – průběžná 1m
Vodící stěna – průběžná 2m
Vodící stěna – koncová 2m
Vodící stěna – krajní díl zaoblený 2m
Vodící stěna – oblouk 1m poloměr 90° R 1
Vodící stěna – oblouk 0,5m poloměr 90° R 0,5
Vodící stěna – kužel
Vodící stěna – květinový žlab 1m
Vodící stěna – zábradlí 1m
Vodící stěna – zábradlí 2m
Možnost nátěru betonového svodidla – výstražným nátěrem (žluto-černý) a osazením zábradlí.
• instalace směrových sloupků a reflexních odrazek na svodidla

 

 

 

 

Copyright © 1996 - 2011, SVODIDLA, s.r.o. a jednotliví autoři.
Upozornění: všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu SVODIDLA, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.svodidla.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zřetelně označené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šířít s podmínkou uvedení zdroje www.svodidla.cz.
Při citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj www.svodidla.cz.