Prodáváme, dodáváme a montujeme originální a certifikovaná svodidla ocelová, betonová, silniční i mostní.

mapa stránek   

Ceny a platby montáže svodidel

CENÍK MONTÁŽE

• individuální smluvní podmínky a ceny montáže za 1bm dle konkrétní zakázky a požadavků objednatele
• individuální vypracování cenové nabídky na instalaci a montáž při nákupu materiálu ze strany objednatele
• možnost nákupu a uskladnění materiálu před realizací akce
• poskytujeme slevy pro stálé zákazníky
• splatnost faktur dle dohody a u stálých odběratelů až 60 dnů.


CENÍK MATERIÁLU

Platný ceník není součástí těchto stránek z důvodu neustále se měnících cen vstupů a také v závislosti na pohybu kurzu české koruny vůči EURO a USD, dále na pohybu kurzu zinku a železa.

CENY SE STANOVUJÍ

• formou poptávky a nabídky
• ceny jsou sjednávány dohodou ve vztahu k celkové hodnotě a objemu objednávky a nebo dle náročnosti zakázky
• nabídnuté ceny jsou platné pro aktuální nabídku, v případě rámcové objednávky garantujeme ceny do realizace díla
• poskytujeme slevy pro stálé zákazníky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

• Standardně poskytujeme možnost platby fakturou pouze stálým odběratelům. Společnost SVODIDLA s.r.o. zůstává majitelem zboží až do jejího úplného zaplacení a vyhrazuje si, v případě nezaplacení faktury, právo odebrat zboží zpět.
• splatnost faktur dle dohody a u stálých odběratelů až 60 dnů.

OBJEDNÁVKY

Objednávky je možné zasílat písemnou formou a to poštou, faxem, popř. elektronickou poštou. Na objednávce musí být přesně specifikovány následující údaje:
• obchodní jméno
• IČO
• DIČ
• kontaktní osoba
• číslo telefonu / faxu
• fakturační a dodací adresa
• pořadové číslo ( dle seznamu )
• objednávkové číslo ( dle seznamu )
• počet kusů nebo běžných metrů
• číslo nabídkového listu
• na objednávkách prosím uvádějte naše nabídkové ceny

Objednávky jsou pro společnost SVODIDLA s.r.o. závazné po potvrzení prodávajícím = uzavření kupní smlouvy. Změny nebo zrušení potvrzené objednávky lze provést po dohodě s prodávajícím a to pouze písemnou formou.

 

Copyright © 1996 - 2011, SVODIDLA, s.r.o. a jednotliví autoři.
Upozornění: všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu SVODIDLA, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.svodidla.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zřetelně označené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šířít s podmínkou uvedení zdroje www.svodidla.cz.
Při citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj www.svodidla.cz.